Коледни промоции

Знаете как бягам от обуславянето и влиянието на масите. Има някои продукти и услуги, които не могат да бъдат в Ликвидация и не подлежат на "Излизане от Мода".

Ето такива продукти опитвам да ви предлагам и да развиваме заедно родители и деца по пътя към Новото Време. 

На прага на 2022 имаме нужда спешно да намерим най-вече себе си и своите Приоритети, да изградим стабилни Емоционални Центрове и Контакти, с които да оцелеем в масовката.  

До края на годината приемам поръчки за следните Курсове: 

Емоционална Интелигентност - само сега на цена £55


Създаване и Опазване на Лични граници - Коледна Цена - £55 

Откриване и Приоритизиране, съобразно Индивидуалните ти Ценности - 50% намаление - Цена £20 

Терапевтично Творческо Писане В Дневник - Цена £25 

ВРЪЗКИ И КОНФЛИКТИ, спрямо Хюман Дизайн - Коледна Цена £28 

💥 Всички лични консултации са с ограничен капацитет, така че цените ще са 50% до запълване на графика или възможност за Изчакване: 

✔ Лична Консултация с Нумерологичен Анализ 
✔ Лична Консултация с Human Design анализ 
✔ Лична Консултация с Терапевтична Насоченост 

✔ Партньорски Анализи 

✔Семейни Консултации 

✔ Кариерно Ориентиране 

✔ Изграждане на Стратегия за междуличностни отношения, спрямо конкретният персонаж и неговите силни и слаби страни 

✔ Родителство и Отглеждане на Деца, спрямо техните конкретни дадености и специфика

 Кликни бутона за достъп до Коледните отстъпки