• Iren

За Предназначенията В Живота


"Петима мъдреци загубили пътя в една гора...

Първият казал: "Ще тръгна на ляво - така ми подсказва интуицията."

Вторият казал:"Аз ще тръгна надясно - не случайно "надясно" съдържа думичката "ясно"."

Третият казал: "Аз ще се върна назад - от там дойдохме, следователно непременно ще намеря обратния път."

Четвъртият казал: "Аз ще вървя напред - трябва да продължа. Гората непременно ще свърши и ще открия нещо ново."

Петият казал: "Всички вие грешите. Има по-добър начин. Почакайте ме."

Той намерил най-високото дърво и се изкачил по него. Но докато слезе всички се били разотишли - всеки на своята страна. От върха на дървото той видял накъде трябва да върви, за да излезе най-бързо от гората. Даже можел да каже в какъв порядък ще се доберат до края на гората другите мъдреци. Защото се изкачил на високо и могъл да види най-краткия път. Оказал се над проблема и решил задачата по-добре от всички останали. Знаел, че е постъпил правилно. А другите - не! Те били упорити и не го послушали.

В края на краищата той бил истинският Мъдрец!

Но това не е всичко, защото ТОЙ ГРЕШАЛ.

Всички постъпили правилно.

Този, който тръгнал вляво, попаднал в истинско чистилище. Гладувал и се сражавал с дивите зверове. Но той се научил да живее в гората, станал част от нея и можел да научи и другите на това.

Този, който отишъл вдясно срещнал разбойници. Те му взели всичко, което притежавал и го заставили да граби заедно с тях. Но след известно време той успял да събуди в тях онова, което били забравили - човечност и състрадание. Разкаянието на някои от тях било толкова силно, че след неговата смърт самите те станали мъдреци.

Този, който тръгнал назад прокарал през гората пътека, която скоро станала път за всички, които искали да се насладят на красотата на гората без да рискуват да се загубят.

Този, който тръгнал напред станал първо откривател. Той стигнал до места, до които никой друг не бил стигнал и открил за хората прекрасни нови възможности, чудни лечебни растения и великолепни животни.

Този, който слязъл от дървото станал специалист по намирането на кратки пътища. Към него се обръщал всеки, който искал да реши проблемите си по-бързо - дори, когато това не водело до реално развитие.

Така всичките пет мъдреци изпълнили своето предназначение.

Поука:

Научи се да се издигаш над проблемите си и да виждаш най-краткия път.

Научи се да позволиш на другите да вървят по собствения си път.

Научи се да уважаваш мъдростта във всеки - защото всеки път е важен и достоен за уважение.

И още...

Научи се да гледаш отвъд финала - защото там винаги има продължение."

Всеки има Своята Мисия и Своят Път да Достигне до нея.

Има Начин с Мен : Ирен 🧚‍♀️

60 views0 comments