• Iren

Какво пише в Договорът, който си сключил със себе си?

Договор за Взаимопомощ и Подкрепа в Работата по Идеи, Проекти и Мисии.

Настоящият Договор се подписва между две страни , без право за добавяне на трети страни към споразумението.

Долуподписананата Ирен, която за целта на договора, ще наричаме ВЪЗЛОЖИТЕЛ и втората страна по Договорът - Ирен , наричана за яснота - ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договора разполагат с въпросните права и задължения по договореността за неограничен период от време / Дай Боже Повече😊/.

Възложителят се Задължава:

* Внимателно и Адекватно да следи Мисиите и Предназначенията на Изпълнителят и да му възлага задачи и ангажименти, спрямо наличната информация /Справка : "Матрица на Успеха" -S.W.A.T анализ по Нумерологичен Профил/

* Да поощрява и подкрепя всяка идея за Развитие и прогрес на Изпълнителя и да търси потенциал в тях, както и да им дава време и възможност да се докажат.

* Да Разбира, че освен Мисии и Амбиции, Изпълнителят има и Семейство и да оставя поне 6 Часа от Денят, в които Изпълнителят да не търси психология и смисъл и да бъде просто Жена. Да не Коучва семейството си в гореспоменатите часове, да бъде майка и съпруга, която има право да се грижи, да обича или да не обича, дори да мрънка, да бъде непоследователна и разсеяна.

* Да Осигурява Годишен Отпуск, в който Извършителят да бъде Напълно "Изключен" от телефон, хора, групи, социално общуване, мисии, посоки ( поне 3 дни Годишно, ако може )

* Да пази Извършителят от намеси в Личното му пространство и да заема ясна и категорична позиция, ако някой се опитва да "отмъкне" служителят му.

* Да подсигурява достатъчно уроци и предизвикателства с хубави и ясни изводи за Извършителя, така че тя да продължи да надгражда себе си и да бъде полезна за другите.

* Да Има Безапелационна Вяра, че Заедно Могат да Променят Света!

От своя Страна, Изпълнителят се Задължава:

* Да Приеме с цялото си същество, че Възложителят има най-правилната визия за общите им Интереси.

* Да не Подлага на съмнение сигналите, които Възложителят Изпраща.

* Да се Научи да Разпознава когато "Сигнали" идват от неадекватни източници.

* Да Приеме като Неоспоримо Доказателство за Успех - Здравето си . Посоката е Правилна, докато е в добро здраве...

* Да се надгражда и да търси уроци във всички срещи в Живота си.

* Да приоритизира своевременно и гъвкаво и да уведомява незабавно Възложителят, ако има нужда от помощ "От вътре".

*Да не се явява на "Работа", ако не се е заредил с Вдъхновение и мотивация. Ако са изчерпани - да се набавят във вече познатите Извори.

* Да не спира да търси и намира нови Извори на Надежда, Вдъхновение и Стабилност.

* Да не Забравя, че Заедно с Възложителят са " Екип с Мисия " и Това да ги води, каквото и да става!

*Да научи стойността на знанията си и да осигури прехрана за себе си и децата си, докато прави това, което умее и обича.

* Да Спи, когато й се спи и Да плаче, когато й се плаче.

*Никога Да не моли някой да остане, но никога да не неглижира онези, на които държи.

* Да има Безапелационна Вяра, че Заедно Могат да Променят Света.

...

В Настоящият Договор могат да Бъдат добавяни Клаузи по всяко време , от всяка от двете страни.

Възложител и Изпълнител: Ирен Ценова

Фотограф: Elena Ilcheva

246 views0 comments